Spawanie i serwis światłowodów

Oferowany zakres świadczonych usług obejmuje:
  • spawanie włókien światłowodowych (SM,MM),
  • pomiary reflektometryczne (SM),
  • pomiary mocy,
  • usuwanie awarii i uszkodzeń w sieciach światłowodowych,
  • konserwacja sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej,
  • utrzymanie sieci światłowodowych,
  • ocena stanu sieci światłowodowej,
  • inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej,
  • wykonywanie instalacji kablowych,
  • sporządzenie dokumentacji technicznej.

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi wykonanymi pracami.